Знижено рейтинги ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»

13.02.2015 18:16

12 лютого 2015 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) прийняв рішення про оновлення рейтингів ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»

довгострокового кредитного рейтингу на рівні uaB- (прогноз негативний). Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaB- характеризується низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

короткострокового кредитного рейтингу на рівні uaK4 (прогноз стабільний).

рейтингу депозитів на рівні ua4 (прогноз стабільний).
Оновлюючи рейтинги на відповідному рівні за підсумками 2014 року Агентство спиралось на загальні тенденції щодо погіршення економічної ситуації в Україні, підвищення ризиків ведення банківського бізнесу в Україні, та на результати аналізу статистичної звітності Банку та його особливої інформації емітента.

 • За 2014 рік основні балансові показники ПАТ " ЕНЕРГОБАНК" продемонстрували наступні тенденції:
  • власний капітал Банку збільшився на 0,92% до 307,761 млн. грн.
  • зобов'язання Банку знизились на 2,59% до 1,790 млн. грн;
  • кредити та заборгованість клієнтів зменшились на 12,11% до 1084,463 млн. грн.

  У структурі ресурсної бази Банку одним з найбільших джерел ресурсів залишались кошти фізичних осіб, які станом на 01.01.2015 дорівнювали 905,672 млн. грн.

 • Станом на 01.01.2015 ПАТ " ЕНЕРГОБАНК" виконував нормативи, встановлені НБУ. Ключові нормативи, за якими спостерігало Агентство, протягом 2014 року мали різноспрямовану динаміку. Регулятивний капітал Банку (Н1) збільшився на 19,95% до 245,614 млн. грн (при нормативі 120 млн. грн). Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) зменшився з 12,97% до 12,57% і був вищим за граничне значення, встановлене НБУ, але меншим за середнє значення відповідного нормативу по банківській системі України.

  Норматив миттєвої ліквідності Банку за рік зменшився з 78,1% до 61,72%, але залишався на рівні більше ніж його середнє значення по системі. Норматив поточної ліквідності збільшився з 59,71% до 62,44% та залишався на рівні більшим за граничне значення, встановлене НБУ. Норматив короткострокової ліквідності Банку за рік зменшився з 74,48% до 71,94%.

 • ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» завершив 2014 рік з прибутком у розмірі 2,501 млн. грн, що на 6,54% менше ніж у 2013 році. Агентство звертає увагу на падіння такої ключової і важливої статті доходу для Банку як чистий процентний дохід у 2014 році на 81,24% у порівнянні з 2013 роком. Також слід звернути увагу на збільшення комісійних доходів Банку у 2014 році на 43,68%.
 • Оскільки у засобах масової інформації на початку 2015 року з'явились данні про несвоєчасне виконання Банком своїх зобов'язань перед низкою комерційних компаній, Агентство провело додатковий аналіз динаміки нормативів Банку у січні 2015 року, та звернулось до Банку із запитом щодо виконання окремих зобов'язань. Результати дослідження наступні:
  • станом на 02.02.2015 норматив регулятивного капіталу Банку складав 207,113 млн. грн;
  • норматив адекватності регулятивного капіталу складав 10,72, що тільки на 0,72 п.п. більше граничного значення, встановленого НБУ;
  • за січень миттєва ліквідність знизилась з 61,72% до 39,1%, що вказувало на погіршення ситуації із забезпеченістю ліквідністю;
  • нормативи Н5 та Н6 Банку коливались у межах 50-70% і значно перевищували граничні значення, встановлені НБУ;
  • 23 січня 2015 року у встановленому порядку Банк об'явив про проведення позачергових зборів акціонерів, що відбудуться 23 лютого 2015 року у м. Київ. На порядку денному зборів акціонерів переобрання керівних органів товариства. Проведення зборів акціонерів відбувалось для закриття угоди із продажу банку, але 28.01.2015 Банк об'явив про анулювання угоди, тобто процес до капіталізації банку було відкладено на невизначений термін.

  Керуючись наведеними спостереженнями Агентство вирішило оновити рейтинги Банку на рівні uaB-, uaK4, ua4, та визначити прогноз за довгостроковим кредитним рейтингом Банку як негативний. Рейтинги ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» переміщені до контрольного списку, що передбачає підсилений моніторинг за діяльністю Банку. Рейтинги Банку можуть бути підвищені у разі завершення угоди з купівлі-продажу Банку або залучення нових інвесторів, або знижені у разі якщо нове фінансування не буде отримано.

  Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"