РА «Стандарт-Рейтинг» оновив рейтинги ПАТ «Кредобанк»

05.11.2014 15:24

03 листопада 2014 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення рейтингів ПАТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ 09807862):

Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «Кредобанк» за національною шкалою оновлено на рівні uaAA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Короткостроковий кредитний рейтинг ПАТ «Кредобанк» оновлено за національною шкалою на рівні uaK1. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaK1 характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами в короткостроковому періоді.

Рейтинг депозитів ПАТ «Кредобанк» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт- Рейтинг».

Приймаючи рішення про оновлення рейтингів ПАТ «Кредобанк», Агентство керувалося результатами аналізу підсумків роботи Банку за 9 місяців 2014 року:

1. За період з 01.01.2014 по 01.10.2014 Банк продемонстрував позитивну динаміку зростання ключових балансових показників:

  • зобов'язання Банку зросли на 32,51% (за перше півріччя відбулось зростання на 20,11%);
  • власний капітал Банку збільшився на 19,7% (за перше півріччя відбулось зростання на 19,53%)
  • кредити та зобов'язання клієнтів зросли на 17,69% (за перше півріччя відбулось зростання на 15,96%).

 

Тобто у третьому кварталі Банк продовжив тенденції першого півріччя 2014 року, успішно нарощуючи ресурсну базу і одночасно збільшуючи обсяги кредитування у гривневому еквіваленті. За спостереженнями Агентства, Банк досяг значних успіхів при залученні коштів юридичних осіб. Так, за 9 місяців 2014 року кошти юридичних осіб у пасивах Банку зросли на 73,3% до 1,606 млрд. грн.

2. ПАТ «Кредобанк» протягом 9 місяців 2014 року суворо дотримувався нормативів, встановлених НБУ, та по деякім ключовим нормативам сформував помітний запас.

За 9 місяців 2014 року норматив регулятивного капіталу Банку зменшився на 32,42%, норматив адекватності регулятивного капіталу зменшився на 6,69 п.п, а норматив Н3 зменшився на 7,45 п.п. Зменшення нормативів капіталу відповідало загальним тенденціям по банківській системі України, але, на думку Агентства, було обумовлено стратегією Банку, яка буда спрямована на збільшення зобов'язань та розміщення залучених коштів через збільшення кредитних операцій.

 

Нормативи ліквідності Банку мали різноспрямовану динаміку. При зменшенні миттєвої ліквідності з 34,06% до 28,62% норматив поточної ліквідності зріс на 2,47 п.п., а норматив короткострокової ліквідності збільшився на 12,09 п.п. На думку Агентства, Банк був добре забезпечений ліквідними коштами.

Станом на 01/10/2014 всі нормативи капіталу та ліквідності, а також інші ключові нормативи Банку, за якими Агентство проводило моніторинг, виконувались ПАТ «Кредобанк» з помітним запасом до граничних значень, встановлених НБУ.

3. Дев'ять місяців 2014 року ПАТ «Кредобанк» завершив з прибутком у розмірі 74,328 млн. грн., проти збитку за той самий період 2013 року у розмірі 101,469 млн. грн. Агентство нагадує, що перше півріччя 2014 року Банк закінчив з прибутком 52,9 млн. грн. Отже у третьому кварталі Банк продовжив нарощувати прибуток, що з оглядну на складні економічні умови заслуговує позитивної оцінки.

Додатково Агентство звертає увагу, що за 9 місяців 2014 року чистий процентний дохід ПАТ «Кредобанк» склав 194,265 млн. грн., що на 81,352 млн. грн., або на 72,05% більше ніж за аналогічний період 2013 року.

Таким чином, у четвертий квартал 2014 року ПАТ «Кредобанк» увійшов:

  • дуже добре забезпечений ліквідністю;
  • з очікуваним, через збільшення обсягів залучення ресурсів, зниженням нормативів капіталу;
  • з помітним рівнем прибутковості, що особливо заслуговує на позитивну оцінку за складних економічних умов.

Додатково Агентство нагадує, що ПАТ «Кредобанк» має найвищий рівень підтримки від банку PKO Bank Polski S.A. PKO Bank Polski S.A. є найбільшим банком Польщі, однією з найбільших фінансових установ Центральної та Східної Європи та лідером польського банківського сектору, що посідає провідні позиції на ринку кредитів і депозитів. Чистий прибуток Банку за підсумками 2013 року перевищив 3,233 млрд. злотих, а його активи на початок 2014 року перевищили 196 млрд. злотих. Найбільшим акціонером Банку є Республіка Польща в особі Державного казначейства.