Покращено прогнози за рейтингами ПАТ «Кредобанк»

12.02.2015 18:41

12 лютого 2015 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення рейтингів ПАТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ 09807862)

Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «Кредобанк» за національною шкалою оновлено на рівні uaAA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Короткостроковий кредитний рейтинг ПАТ «Кредобанк» оновлено за національною шкалою на рівні uaK1. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaK1 характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами в короткостроковому періоді.

Рейтинг депозитів ПАТ «Кредобанк» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт- Рейтинг».

Рейтинговий комітет прийняв рішення про зміну прогнозу за всіма рейтингами ПАТ "Кредобанк" зі стабільного до позитивного. Рішення про відповідну зміну приймалось виходячи з результатів аналізу підсумків роботи Банку за 2014 рік:

 • За 2014 рік Банк продемонстрував позитивну динаміку зростання ключових балансових показників:
  • зобов'язання Банку зросли на 46,31% (за 9 місяців 2014 року відбулось зростання на 32,51%);
  • кредити та зобов'язання клієнтів зросли на 26,92% (за 9 місяців 2014 року відбулось зростання на 17,69%%);
  • власний капітал Банку збільшився на 5,76%, а активи Банку зросли на 41,85%;
  • Статистика вказує на те, що Банк у четвертому кварталі продовжив тенденції попередніх періодів 2014 року, успішно нарощуючи ресурсну базу і одночасно збільшуючи обсяги кредитування у гривневому еквіваленті.

  У 2014 році ПАТ «Кредобанк» досяг значних успіхів при залученні коштів фізичних осіб, забезпечивши зростання депозитів населення на 32,81% у гривневому еквіваленті до 1,979 млрд. грн. Успіх ПАТ «Кредобанк» у складний економічний період на ринку депозитів населення обумовлений не тільки входженням до провідної польської банківської групи PKO Bank Polski, а і вдалою маркетинговою політикою ТОП-менеджменту ПАТ «Кредобанк».

 • У 2014 році ПАТ «Кредобанк» суворо дотримувався нормативів, встановлених НБУ, а по деяким із них підтримував значний запас не тільки до граничних значень, встановлених НБУ, а й до середніх значень відповідних нормативів по банківській системі.
 • За 2014 рік норматив регулятивного капіталу Банку (Н1) скоротився на 23,59% до рівня 595,337 млн. грн. Агентство нагадує, що граничне значення обсягу регулятивного капіталу банку, встановлене НБУ, складає 120 млн. грн. Тобто, не дивлячись на зниження Н1, станом на 01.01.2015 року Банком було сформовано значний запас регулятивного капіталу відносно встановленого НБУ граничного значення.

  Адекватність регулятивного капіталу Н2 знизилась з 19,78% до 14,53%, що було прогнозованим з огляду на активну політику по формуванню зобов'язань Банку. Також зниження Н2 цілком відповідало ринковій тенденції. Середнє значення Н2 по банківській системі за 2014 рік знизилось з 18,26% до 15,6%.

  Як і протягом 9 місяців 2014 року нормативи ліквідності Банку за 2014 рік мали різноспрямовану динаміку. До негативного фактору слід віднести зменшення миттєвої ліквідності (Н4) з 34,06% до 29,09%. Втім Агентство звертає увагу, що середнє значення Н4 по банківській системі також демонструвало тенденцію до зниження. Також слід брати до уваги, що за четвертий квартал 2014 року Н4 був покращений Банком з 28,62% до 29,09%.

  Норматив поточної ліквідності (Н5) Банку зріс до 90,95%, а норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) збільшився за рік до 87,41%. Обидва нормативи ліквідності перевищували не тільки граничні значення, встановленні НБУ, але і середні значення Н5 та Н6 по банківській системі України.

  На думку Агентства, Банк був добре забезпечений ліквідними коштами, і за 2014 рік значно покращив нормативи поточної та короткострокової ліквідності, що з огляду на складні економічні умови заслуговує на позитивну оцінку.

 • Чистий прибуток Банку за 2014 рік складає 4,591 млн. грн, що у 9,21 разів перевищує показник 2013 року. Агентство звертає увагу на зростання у 2014 році порівняно з 2013 роком таких ключових статей доходу Банку як: чистий процентний дохід (на 81,39%) та комісійні доходи (на 19,48%). Забезпечення прибуткової діяльності протягом складного для банківської системи 2014 року заслуговує позитивної оцінки.
 • Таким чином, у 2015 рік ПАТ «Кредобанк» увійшов:

  дуже добре забезпеченим ліквідністю, з помітним покращенням значень нормативів поточної та короткострокової ліквідності;

  з очікуваним, через збільшення обсягів залучення ресурсів, зниженням нормативів капіталу;

  також Агентство акцентує увагу на тому факті, що для ПАТ «Кредобанк» 2014 рік був прибутковим, що заслуговує позитивної оцінки.

  Додатково Агентство нагадує, що ПАТ «Кредобанк» має найвищий рівень підтримки від банку PKO Bank Polski S.A. PKO Bank Polski S.A. є найбільшим банком Польщі, однією з найбільших фінансових установ Центральної та Східної Європи та лідером польського банківського сектору, що посідає провідні позиції на ринку кредитів і депозитів. Чистий прибуток Банку за підсумками 9 місяців 2014 року перевищив 605,6 млн. євро, а його активи на 30.09.2014 року були вищими за 58,5 млрд. євро. Найбільшим акціонером Банку є Республіка Польща в особі Державного казначейства.

  Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украйна)