ПАТ «РВС БАНК» присвоєно рейтинг

09.11.2016 18:29

За результатами дослідження, рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) прийняв рішення про присвоєння ПАТ «РВС БАНК» (код ЄДРПОУ 39849797) довгострокового кредитного рейтингу на рівні uaBBB.

Банк з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Узагальнюючи результати аналізу, Агентство спиралось на наступні висновки:

  • Публічне акціонерне товариство «РВС БАНК» було зареєстровано 22 червня 2015 року, як перехідний банк, згідно із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Агентство оцінює частку ПАТ «РВС БАНК» у банківській системі України за активами у розмірі 0,0003%. Банк займав у ренкінгу НБУ за розміром активів 78-е місце із 101 платоспроможного банку.
  • ПАТ «РВС БАНК» на початку четвертого кварталу 2016 року був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом та дотримувався всіх вимог НБУ щодо розміру нормативу регулятивного капіталу та адекватності регулятивного капіталу.
  • Переважна частина активів Банку на кінець третього кварталу 2016 року була представлена ліквідними активами та інвестиційною нерухомістю. Крім того, на балансі Банку станом на 01.10.2016 р. знаходилось на 35 млн. грн. депозитних сертифікатів НБУ.
  • ПАТ «РВС БАНК» протягом перших 9 місяців 2016 року продовжував підтримувати запас ліквідності на дуже високому рівні по відношенню до граничного значення нормативів, встановлених НБУ. Виявлена тенденція мала місце не лише на звітні дати місяця або кварталу, а протягом всього періоду на регулярній основі. Станом на 01.10.2016 р. Н4, Н5 та Н6 Банку складали 129,76%.
  • Перші три квартали 2016 року ПАТ «РВС БАНК» завершив зі збитком у розмірі 62,393 млн. грн., та чистим процентним доходом у розмірі 6,389 млн. грн. Агентство позитивно оцінює здатність Банку забезпечити зростання чистого процентного доходу у складних економічних умовах, та підкреслює, що поточний збиток Банку було пов'язано із витратами при продажу активів.
  • Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг»