ПАТ «МОТОР-БАНК» присвоєно рейтинг

03.10.2016 13:35

30 вересня 2016 року за результатами дослідження, рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) прийняв рішення про присвоєння ПАТ «МОТОР-БАНК» (код ЄДРПОУ 35345213) довгострокового кредитного рейтингу на рівні uaA-.

Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA- характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Узагальнюючи результати аналізу, Агентство спиралось на наступні висновки:

1. ПАТ «МОТОР-БАНК» розпочав свою діяльність у 2007 році та має значний досвід роботи в Україні. Агентство оцінює частку ПАТ «МОТОР-БАНК» у банківській системі України за активами у розмірі 0,0383%. Банк займав у ренкінгу НБУ за розміром активів 77-е місце із 101 платоспроможного банку. Масштаб діяльності Банку в Україні є незначним, втім Банк є більш керованим і таким, що може уникнути негативного впливу кризового середовища.

2. ПАТ «МОТОР-БАНК» на початку третього кварталу 2016 року був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом та дотримувався всіх вимог НБУ щодо розміру нормативу регулятивного капіталу та адекватності регулятивного капіталу.

3. Асоційовані із ПАТ «МОТОР-БАНК» та його кінцевим беніфіцаром особи, на думку Агентства, можуть здійснити зовнішню підтримку Банку у разі необхідності. На думку Агентства, підтримка може бути як фінансовою, так і мати бізнес характер.

4. Переважна частина активів Банку на початок третього кварталу 2016 року була представлена кредитами. Кредитній портфель Банку на початок третього кварталу відрізнявся поміркованою якістю. Станом на 01.07.2016 року більше 150 млн. грн. було розміщено Банком у депозитні сертифікати НБУ, тобто у цінні папери із найвищим рівнем якості.

5. ПАТ «МОТОР-БАНК» протягом перших 8 місяців 2016 року продовжував підтримувати запас ліквідності на дуже високому рівні по відношенню до граничного значення нормативів, встановлених НБУ. Виявлена тенденція мала місце не лише на звітні дати місяця або кварталу, а протягом всього періоду на регулярній основі. Станом на 01.09.2016 р. Н4 банку складав — 101,46%, Н5 — 100,06%, Н6 — 105,48%.

6. Перше півріччя 2016 року ПАТ «МОТОР-БАНК» завершив із прибутком у розмірі 15,563 млн. грн., та чистим процентним доходом у розмірі 23,709 млн. грн. Агентство позитивно оцінює сам факт прибуткової робити Банку та здатність забезпечити сталий розмір чистого процентного доходу у складних економічних умовах.

Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"