ПАТ «КСГ БАНК» присвоєно рейтинг

25.08.2016 14:36

23 серпня 2016 року за результатами дослідження рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) прийняв рішення про присвоєння ПАТ «КСГ БАНК» (код ЄДРПОУ 19364584) довгострокового кредитного рейтингу на рівні uaВВВ+.

Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB+ характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Узагальнюючи результати аналізу, агентство спиралось на наступні висновки:

  • ПАТ «КСГ БАНК» розпочав свою діяльність у 1993 році та має значний досвід роботи в Україні. Робота Банку була націлена на забезпечення надійності, високої ліквідності та платоспроможності. Банк проводив продуману кредитну політику, не мав на балансі цінних паперів у значних обсягах. Пік розвитку Банку прийшовся на кризові 2014-2015 рр., що мало свої переваги.
  • Агентство оцінює частку ПАТ «КСГ БАНК» у банківській системі України за активами у розмірі 0,0365%. Банк займав у ренкінгу НБУ за розміром активів 79-е місце із 101-го платоспроможного банку.
  • ПАТ «КСГ БАНК» на початку третього кварталу 2016 року був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом, заздалегідь готувався до підвищення вимог НБУ до статутного та регулятивного капіталу з 11.07.2017 року. Контролюючий акціонер ПАТ «КСГ БАНК» мав паралельний бізнес у агросекторі, який можна визначити як успішний. Через цей бізнес акціонер мав доступ до одного з найкращих ринків капіталу Східної Європи на Варшавський фондовій біржі.
  • За останні 12 місяців норматив адекватності регулятивного капіталу Банку Н2 зменшився на 15,24 процентних пункти до 54,32%. Зазначимо, що на 01.07.2016 року значення Н2 в середньому по банківській системі складало 13,03%, а граничне значення нормативу встановлене НБУ на рівні не меньше 10%.
  • Переважна частина активів Банку на початок третього кварталу 2016 року була представлена кредитами. Кредитній портфель Банку на початок третього кварталу відрізнявся поміркованою якістю та, за звітністю Банку, не містив більше 3% кредитів, за якими затримка платежу сягнула більше року.
  • ПАТ «КСГ БАНК» протягом перших 7 місяців 2016 року продовжував підтримувати запас ліквідності на дуже високому рівні по відношенню до граничного значення нормативів, встановлених НБУ. Виявлена тенденція мала місце не лише на звітні дати місяця або кварталу, а протягом всього періоду на регулярній основі.
  • Перше півріччя 2016 року ПАТ «КСГ БАНК» завершив із прибутком у розмірі 340 тис. грн, та чистим процентним доходом у 20,573 млн. грн. Агентство позитивно оцінює сам факт прибуткової робити Банку та здатність забезпечити сталий розмір чистого процентного доходу у складних економічних умовах.
  • Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг»