ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» присвоєно рейтинги

05.09.2014 12:53

За результатами дослідження рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) прийняв рішення про присвоєння ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» довгострокового кредитного рейтингу на рівні uaBBB+.

Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Також будо прийнято рішення про присвоєння Банку короткострокового кредитного рейтингу на рівні uaK3+та рейтингу депозитів ua3+.

Узагальнюючи результати аналізу, Агентство спиралось на наступні висновки:

  • ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» є одним із перших комерційних банків України. Банк було створено у жовтні 1991 року. За час свого існування Банк пройшов шлях від спеціалізованого до універсального банку, який надає майже весь спектр банківських операцій як для юридичних, так і для фізичних осіб. ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» обслуговує понад 7 тисяч корпоративних клієнтів і понад 60 тисяч фізичних осіб та має розгалужену регіональну мережу.
  • Банк забезпечений власним та регулятивним капіталом на достатньому рівні, та демонструє динаміку Н1, Н2 і Н3 у першому півріччі 2014 року кращу ніж у середньому по банківській системі.
  • Станом на 01.07.2014 р. кредитний портфель ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» оцінювався у розмірі 1,144 млрд. грн., що складало більше 50% активів Банку. З початку року кредити та заборгованість клієнтів Банку знизилась на 7,28%. На 01.07.2014 року лише 17% виданих кредитів були віднесені до четвертої та п'ятої категорії ризику за класифікацією НБУ.
  • ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» забезпечений ліквідними активами відповідно до нормативів НБУ і має суттєвий запас миттєвої ліквідності, що вкрай важливо для забезпечення платоспроможності Банку у складних економічних умовах.
  • За підсумками 6 місяців поточного року ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» у порівнянні з аналогічним періодом минулого року демонстрував як зниження обсягів чистого прибутку, так і зниження ключових статей доходів. Проте необхідно зазначити, що дана ситуація характерна в цілому для всієї банківської системи України. Агентство наголошує, що в цілому, динаміка дохідності операцій ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» не впливала на його платоспроможність, оскільки діяльність Банку у першому півріччі 2014 року була прибутковою, що заслуговує позитивної оцінки.
  • Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"