Підвищено довгостроковий рейтинг ПАТ «Кредобанк»

19.08.2015 17:53

18 серпня 2015 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про підвищення довгострокового кредитного рейтингу ПАТ «Кредобанк».

Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «Кредобанк» за національною шкалою підвищено до рівня uaAA+. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Короткостроковий кредитний рейтинг ПАТ «Кредобанк» оновлено за національною шкалою на рівні uaK1, прогноз позитивний. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaK1 характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами в короткостроковому періоді.

Рейтинг депозитів ПАТ «Кредобанк» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт- Рейтинг», прогноз позитивний.

Рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ «Кредобанк» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2015 року:

За перше півріччя 2015 року Банк продемонстрував позитивну динаміку зростання ключових балансових показників:

 • зобов'язання Банку зросли на 30,88% (за перший квартал відбулось зростання на 24,44%);
 • кредити та зобов'язання клієнтів зросли на 21,06% (за перший квартал відбулось зростання на 19,96%);
 • власний капітал Банку збільшився на 8,22% (за перший квартал відбулось зростання на 3,9%);
 • активи Банку зросли на 28,97% (за перший квартал відбулось зростання на 26,37%).

Статистика вказує на те, що Банк у першому півріччі 2015 року впевнено продовжив тенденції 2014 року і першого кварталу 2015 року, успішно нарощуючи ресурсну базу і одночасно збільшуючи обсяги кредитування у гривневому еквіваленті.

Агентство звертає увагу, що за перше півріччя 2015 року, яке було складним для банківської системи, ПАТ «Кредобанк» збільшив у гривневому еквіваленті:

 • кошти Банків — на 41,4%,
 • кошти юридичних осіб — на 48,66%,
 • кошти фізичних осіб — на 12,47%.

Забезпечення приросту основних компонентів ресурсної бази Банку, навіть у гривневому еквіваленті, заслуговує позитивної оцінки.

За перше півріччя 2015 року норматив регулятивного капіталу Банку (Н1) збільшився на 4,45% до 621,84 млн. грн., а норматив достатності регулятивного капіталу (Н2) зменшився на 3,5 п.п. до 11,93%, що було на 2,9 п.п. вище ніж середнє значення Н2 по банківській системі України. Наведена статистика вказує на те, що Банк був добре забезпечений регулятивним капіталом, виконував нормативи капіталу, встановлені НБУ, та підтримував запас за нормативами відносно рівня, встановленого НБУ.

На початок липня 2015 року ПАТ «Кредобанк» забезпечив значний запас за всіма нормативами ліквідності:

 • норматив миттєвої ліквідності (Н4) складав 70,6% при граничному значенні 20%, і середньому значенні по банківській системі 57,24%;
 • норматив поточної ліквідності (Н5) складав 78,41%, при граничному значенні 40%, і середньому значенні по банківській системі 70,13%;
 • норматив короткострокової ліквідності (Н5) складав 79,81%, при граничному значенні 60%, і середньому значенні по банківській системі 79,60%.

Наведена статистка вказує на те, що ПАТ «Кредобанк» продовжував підтримувати значний рівень запасу за всіма нормативами ліквідності, та був дуже добре забезпечений ліквідністю (таблиця 2).

Агентство нагадує, що прибуток Банку за перший квартал 2015 року склав 8,54 млн. грн. За перше півріччя 2015 року прибуток Банку склав 55,379 млн. грн., що на 4,76% більше ніж за перше півріччя 2014 року. Агентство також звертає увагу на зростання у першому півріччі 2015 року чистого процентного доходу на 95,7%, комісійного доходу — на 51,32%, та результату від операцій з іноземною валютою — на 72,51%. Агентство дає вкрай позитивну оцінку того факту, що в складний для банківської системи України період Банк демонструє здатність генерувати прибуток та збільшувати чистий процентний дохід і комісійні доходи.

Таким чином, у третій квартал 2015 року ПАТ «Кредобанк» увійшов:

 • дуже добре забезпеченим ліквідністю, з помітним запасом ліквідності за всіма нормативами, встановленими НБУ;
 • краще ніж в середньому по ринку забезпеченим регулятивним капіталом;
 • також Агентство акцентує увагу на тому факті, що ПАТ «Кредобанк» в складний для банківської системи період вів прибуткову діяльність.

Перелічені фактори стали основним підґрунтям для рішення Агентства про підвищення довгострокового кредитного рейтингу Банку за національною шкалою.

Агентство нагадує, що ПАТ «Кредобанк» має найвищий рівень підтримки від банку PKO Bank Polski S.A. PKO Bank Polski S.A. є найбільшим банком Польщі, однією з найбільших фінансових установ Центральної та Східної Європи та лідером польського банківського сектору, що посідає провідні позиції на ринку кредитів і депозитів.

Прибуток до податку на прибуток PKO Bank Polski SA Group за підсумками 2014 року складав 963,064 млн. євро, а активи Групи на 01.01.2015 року були вищими за 58,34 млрд. євро. Найбільшим акціонером Банку є Республіка Польща в особі Державного казначейства.