Підвищено довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК»

14.04.2016 19:09

14 квітня 2016 року на засіданні рейтингового комітету РА «Стандарт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК».

РА «Стандарт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) за національною шкалою:

Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою на рівні uaAAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Короткостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою агентства на рівні uaK1. Рейтинг депозитів ПАТ «КРЕДОБАНК» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

Рішення про оновлення рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 2015 рік, регулярної та особливої інформації Банку як емітента цінних паперів, та окремих форм статистичної звітності Банку за грудень 2015 року, січень і лютий 2016 року.

Нормативи капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» за підсумками 2015 року продемонстрували наступну динаміку:

 • регулятивний капітал (Н1) виріс в 1,9 рази: зі 595,337 млн. грн. до 1,109 млрд. грн.;
 • норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) зріс на 4,52 п.п.: з 14,53% до 19,05%.

Основним джерелом суттєвого зростання регулятивного капіталу Банку (Н1) став статутний капітал, обсяг якого був збільшений на 330 млн. грн. або на 17,2% (до 2,249 млрд. грн.) шляхом додаткового випуску простих іменних акцій ПАТ «КРЕДОБАНК» за рішенням позачергових зборів акціонерів Банку, що відбулися 21 вересня 2015 року. В результаті у 2016 рік ПАТ «КРЕДОБАНК» увійшов із досить високим показником достатності регулятивного капіталу (Н2): станом на 01.01.2016 Н2 Банку із помітним запасом перевищував і встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на 9,05 п.п.), і середній показник Н2 по банківській системі України (на 6,74 п.п.). Таким чином, стратегічний акціонер ПАТ «КРЕДОБАНК» — найбільший банк Польщі PKO Bank Polski S.A. — в черговий раз продемонстрував високий рівень своєї підтримки. Чистий прибуток групи PKO Bank Polski за підсумками 2015 року склав 2,61 млрд. злотих і став найкращим фінансовим результатом року в польському банківському секторі.

Агентство акцентує увагу на тому, що за підсумками 2015 року ПАТ «КРЕДОБАНК» отримав прибуток у розмірі 112,449 млн. грн., тоді як в 2014 році Банк показав збиток на рівні 181,243 млн. грн. Крім того, за підсумками 2015 року у порівнянні з 2014 роком у гривневому еквіваленті суттєво виріс обсяг активів Банку (на 42,32%: з 5,812 млрд. грн. до 8,272 млрд. грн.), а також обсяг коштів, залучених у клієнтів Банку (на 56,24%: з 3,619 млрд. грн. до 5,654 млрд. грн).

Нормативи ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» за період з 01.01.2015 по 01.01.2016 показали наступні зміни:

 • норматив миттєвої ліквідності (Н4) виріс із 29,09% до 46,77%;
 • норматив поточної ліквідності (Н5) знизився з 90,95% до 70,04%;
 • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився з 87,41% до 80,31%.

Станом на 01.01.2016 значення нормативів ліквідності Банку були дещо меншими за середні показники даних нормативів по банківській системі України, але із помітним запасом перевищували граничні рамки, встановлені для них регулятором (Н4 перевищив мінімальну відмітку на 26,77 п.п., Н5 — на 30,04 п.п., а Н6 — на 20,31 п.п.).

Також Агентством було встановлено, що станом на 01.03.2016 ключові нормативи Банку мали наступні значення:

 • Регулятивний капітал Банку (Н1) — 1,005 млрд. грн. (при нормативі не менше 120 млн. грн.);
 • Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) — 15,54% (при нормативі не менше 10% та середньому значенні Н2 по банківській системі — 11,94%);
 • Норматив миттєвої ліквідності (Н4) — 35,52% (при нормативі не менше 20% та середньому значенні Н4 по банківській системі — 74,08%);
 • Норматив поточної ліквідності (Н5) — 71,59% (при нормативі не менше 40% та середньому значенні Н5 по банківській системі — 82,96%);
 • Норматив короткострокової ліквідності (Н6) — 82,69% (при нормативі не менше 60% та середньому значенні Н6 по банківській системі — 93,45%).
 • Аналіз щоденної динаміки нормативів ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» за лютий 2016 року показав, що норматив миттєвої ліквідності (Н4) коливався в діапазоні 35,52%-55,73%, норматив поточної ліквідності (Н5) продемонстрував зміни значень в межах 71,59%-76,38%, а норматив короткострокової ліквідності (Н6) коливався в рамках 82,69%-84,71%.

  Таким чином, незважаючи на кризові явища в банківській системі України, в 2015 році ПАТ «КРЕДОБАНК» не лише вийшов на рентабельну діяльність, але й згенерував значний обсяг прибутку (112,449 млн. грн.). Також Банк показав вагомий приріст (у гривневому еквіваленті) активів та обсягу коштів, залучених у клієнтів. У четвертому кварталі 2015 року був збільшений статутний капітал Банку, що позитивно вплинуло на динаміку його нормативів. В 2016 рік ПАТ «КРЕДОБАНК» увійшов із досить високим показником достатності регулятивного капіталу та адекватним рівнем ліквідності. Наявність зовнішньої підтримки від PKO Bank Polski S.A. на фоні відмінних результатів роботи Банку у кризовій 2015 рік зробила можливим підвищення довгострокового кредитного рейтингу за національною шкалою до максимально можливого рівня.

  Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)