Підтверджено рейтинги ПАТ «КРЕДОБАНК»

28.09.2016 15:53

27 вересня 2016 року на засіданні рейтингового комітету РА «Стандарт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК».

РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) за національною шкалою:

 • Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою на рівні uaAAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.
 • Короткостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою агентства на рівні uaK1.

Рейтинг депозитів ПАТ «КРЕДОБАНК» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

Рішення про оновлення рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2016 року, регулярної та особливої інформації Банку як емітента цінних паперів, та окремих форм статистичної звітності Банку.

 • За перше півріччя 2016 року активи Банку збільшились на 16,29% до 9,620 млрд. грн., кредитний портфель Банку у гривневому еквіваленті виріс на 14,03%: з 4,140 млрд. грн. до 4,721 млрд. грн. Агентство звертає увагу на те, що протягом першого півріччя 2016 року суттєвих змін у структурі балансових показників ПАТ «КРЕДОБАНК» не відбулось, але зростання активів, зобов'язань, капіталу та кредитного портфелю вказують на збільшення масштабів роботи ПАТ «КРЕДОБАНК» в Україні.
 • Норматив регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.07.2016р. склав 1,137 млрд. грн. при граничному значенні, встановленому НБУ, у розмірі 120 млн. грн. Станом на 01.09.2016р. Н1 Банку зріс до 1,200 млрд. грн., тобто ПАТ «КРЕДОБАНК» підтримував значний обсяг запасу по нормативу Н1. Таким чином, поточний розмір Н1 Банку вказує на той факт, що ймовірність невиконання Банком нормативу Н1 у 2017 році, коли вступають в силу нові вимоги до Н1, дорівнює нулю.
 • Станом на 01.07.2016р. норматив адекватності регулятивного капіталу Банку складав 17,36%, що на 7,36 п.п. більше граничного значення, встановленого НБУ, та на 4,33 п.п. більше ніж середнє значення Н2 по банківській системі. Станом на 01.09.2016 ПАТ «КРЕДОБАНК» збільшив значення Н2 до 18,03%. Агентство дає позитивну оцінку збільшенню Н2 Банком, що виглядає консервативним, але необхідним під час банківської кризи, кроком.

  Нормативи ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» за період з 01.01.2016 по 01.07.2016 показали наступні зміни:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) зменшився з 46,77% до 32,02%;
  • норматив поточної ліквідності (Н5) скоротився з 70,63% до 61,77%;
  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) збільшився з 80,56% до 82,20%.

  Крім того, слід відмітити, що ПАТ «КРЕДОБАНК» протягом перших восьми місяців 2016 року суворо дотримувався нормативів ліквідності Н4, Н5 і Н6, та на 01.09.2016 року сформував значний запас нормативів до граничних значень, встановлених НБУ: за Н4 у розмірі 6,25 п.п., за Н5 — 18,60 п.п., за Н6 у розмірі 21,59 п.п.

  На основі даних про доходи (табл. 3) стає зрозуміло, що ПАТ «КРЕДОБАНК» збільшив майже всі статті ключових доходів. Так, за перший квартал 2016 року процентний дохід зріс на 60,28%, чистий процентний дохід — на 75,78%, комісійні доходи — на 27,50%. Виключенням став лише результат від операцій з іноземною валютою, який зменшився на 26,84%, але залишився на позитивному рівні.

  Також Агентство звертає увагу, що ПАТ «КРЕДОБАНК» перше півріччя 2016 року закінчив із прибутком 142,887 млн. грн, що у 2,58 рази перевищує чистий прибуток за перше півріччя 2015 року.

  Таким чином, незважаючи на кризові явища в банківській системі України, в 2015 році та у першому півріччі 2016 року ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2,58 рази збільшив обсяг чистого прибутку, на 75,78% збільшив чистий процентний дохід, підтримував значний запас за нормативами ліквідності Банку, та забезпечив зростання нормативів капіталу Банку. За наявності зовнішньої підтримки від PKO Bank Polski S.A. на фоні відмінних результатів роботи Банку, вищенаведені фактори підтверджують статус Банку із найвищим кредитним рейтингом за національною шкалою.

  Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)