Підтверджено рейтинги АТ «Комерційний індустріальний банк»

04.10.2016 14:09

30 вересня 2016 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» оновлено рейтинги АТ «Комерційний індустріальний банк».

Рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» оновлено рейтинги АТ «Комерційний індустріальний банк» (код ЄДРПОУ 21580639) за національною шкалою:

 • Довгостроковий рейтинг АТ «КІБ» за національною шкалою на рівні uaА, прогноз стабільний. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.
 • Короткостроковий рейтинг АТ «КІБ» за національною шкалою Агентства на рівні uaK2, прогноз стабільний. Рейтинг депозитів АТ «КІБ» на рівні ua2 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг», прогноз стабільний.

Рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КІБ» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2016 року:

1. За перше півріччя 2016 року в АТ «КІБ» змінилась структура статті балансу «кошти клієнтів». Так, кошти юридичних осіб скоротились на 34,87%: з 73,659 млн. грн. до 47,977 млн. грн., кошти фізичних осіб навпаки виросли на 50,27% до 71,314 млн. грн. Ключові балансові показники Банку за підсумками першого півріччя 2016 року продемонстрували такі темпи приросту:

 • активи зросли на 7,79%;
 • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів виріс на 9,44%;
 • зобов'язання збільшилися на 14,99%;
 • власний капітал зріс на 0,87%.

В активах АТ «КІБ» найвищі темпи приросту показали грошові кошти та їх еквіваленти, обсяг яких станом на 01.07.2016 в порівнянні з 01.01.2016 збільшився на 79,64%: з 21,463 млн. грн. до 38,556 млн. грн. Додатково Агентство звертає увагу на зміни в структурі активів Банку у першому півріччі 2016 року:

 • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку зросла на 1,03 п.п. до 68,37%;
 • частка коштів в інших банках знизилась до 1,74%;
 • частка грошових коштів та еквівалентів зросла з 7,87% до 13,12%.

Агентство вважає, що такі зміни в структурі активів АТ «КІБ» є позитивними, оскільки вони спрямовані на посилення ліквідності Банку, що є важливим чинником стабільності в поточних умовах діяльності. Одночасно позитивної оцінки заслуговує збільшення обсягів і частки кредитів в активах банку, у майбутньому це може позитивно відобразитись на процентних доходах Банку.

2. Регулятивний капітал АТ «КІБ» (Н1) за перше півріччя 2016 року знизився на 0,45%, що суттєво не могло вплинути на значення Н1. За той же період норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) зменшився на 5,21 п.п. до 46,50%. Не дивлячись на зменшення, Банк підтримував дуже високий запас Н2, навіть по відношенню до середнього значення цього нормативу по банківській системі. Високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом позитивно вливає на його кредитний рейтинг. Станом на 01.09.2016 Н1 банку складав 132,4 млн грн, а Н2 57,1%. Додатково кредиторам та вкладникам банку варто звернути увагу на рішення акціонерів банку про збільшення статутного капіталу до 200 000 002,59 грн, що було прийнято акціонерами банку 15.08.2016 р. Збільшення статутного капіталу Банку позитивно вплине на розмір Н1 і Н2 Банку, та знизить ризик невиконання банком вимог до статутного капіталу із боку НБУ.

Нормативи ліквідності АТ «КІБ» станом на 01.07.2016 в порівнянні з 01.01.2016 зазнали наступних змін:

 • норматив миттєвої ліквідності (Н4) збільшився на 49,93 п.п. і склав 117,99%;
 • норматив поточної ліквідності (Н5) збільшився на 3,98 п.п. — до 110,04%;
 • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 36,69 п.п. і досяг позначки в 140,55%.

Таким чином, динаміка нормативів ліквідності Банку за підсумками першого півріччя 2016 року була різнонаправленою. Однак станом на початок другого півріччя поточного року всі три нормативи ліквідності АТ «КІБ» (Н4, Н5 та Н6) демонстрували високі значення у порівнянні з граничними значеннями нормативів, які встановлено НБУ, так і з середніми значеннями по банківській системі. Станом на 01.09.2016 р. Н4 банку складав 184,1%, Н5 — 124,17%, Н6 — 173,18%. Всі нормативи ліквідності за 2 місяці значно зросли, станом на 01.09.2016 банк був дуже добре забезпечений ліквідністю.

3. За підсумками першого півріччя 2016 року прибуток Банку склав 1,212 млн. грн, що на 83,99% менше аналогічного показника 2015 року. Однією з причин суттєвого зниження прибутку є значний від'ємний результат від операцій з іноземною валютою.

Проте Агентство звертає увагу на те, що за перше півріччя 2016 року Банк зміг збільшити НЕТТО-комісійний дохід на 4,298 млн. грн, та не допустив суттєвого зниження чистого процентного доходу. Втім, у складних економічних умовах першого півріччя 2016 року сам факт прибуткової роботи Банку заслуговує на позитивну оцінку.

Таким чином, на фоні зростання кредитів та заборгованості клієнтів, зобов'язань та активів Банк забезпечив дуже високий запас нормативу адекватності регулятивного капіталу, а також нормативів ліквідності. Відповідні фактори на фоні задокументованого бажання акціонерів збільшити статутний капітал Банку, дозволяють агентству підтвердити рейтинг банку.

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)