Оновлено рейтинги ПАТ «Комерційний індустріальний банк»

12.04.2016 16:25

11 квітня 2016 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» оновлено рейтинги АТ «Комерційний індустріальний банк» (код ЄДРПОУ 21580639) за національною шкалою: Довгостроковий рейтинг АТ «КІБ» за національною шкалою на рівні uaА, прогноз стабільний.

Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Короткостроковий рейтинг АТ «КІБ» за національною шкалою Агентства на рівні uaK2, прогноз стабільний. Рейтинг депозитів АТ «КІБ» на рівні ua2 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг», прогноз стабільний.

Рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КІБ» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 2015 рік, регулярної та особливої інформації Банку як емітента цінних паперів, та окремих форм статистичної звітності Банку за січень та лютий 2016 року.

Нормативикапіталу АТ «КІБ» за підсумками 2015 року (станом на 11.01.2016 в порівнянні з 01.01.2015) показали такудинаміку:

 • регулятивний капітал (Н1) збільшився на 6,92%: зі 123,827 млн. грн. до 132,402 млн. грн.;
 • норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) знизився на 41,69 п.п.: з 93,40% до 51,71%.

Незважаючи на зниження, рівень адекватності регулятивного капіталу АТ «КІБ» перебував на високій позначці: станом на початок 2016 року Н2 Банку з вагомим запасом перевищував і встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на 41,71 п.п.), і середній показник Н2 по банківській системі України (на 39,40 п.п.).

Також агентство звертає увагу на те, що 12 квітня 2016 року на річних Загальних зборах акціонерів АТ «КІБ» запланований розгляд питання щодо збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку. За інформацією менеджменту Банку, статутний капітал АТ «КІБ» планується збільшити на 16,204 млн. грн.: зі 112,417 млн. грн. до 128,621 млн. грн.

За підсумками 2015 року прибуток АТ «КІБ» сягнув позначки в 13,728 млн. грн., тоді як за підсумками 2014 року його обсяг був лише на рівні 791 тис. грн. Активи банку за підсумками 2015 року в порівнянні з 2014 роком зросли (в гривневому еквіваленті) в 1,9 рази до 272,585 млн. грн.

В 2016 році АТ «КІБ» планує вдвічі збільшити регіональну мережу — майже до 50 відділень, що свідчить про високий рівень ділової активності Банку, незважаючи на складний період для банківської системи України.

Динаміка нормативів ліквідності АТ «КІБ» за період з 01.01.2015 по 11.01.2016 виглядала наступним чином:

 • норматив миттєвої ліквідності (Н4) виріс з 85,93% до 102,04%;
 • норматив поточної ліквідності (Н5) збільшився з 95,38% до 106,06%;
 • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зріс з 118,84% до 177,24%.

Таким чином, в 2016 рік Банк увійшов з дуже великим запасом ліквідності: станом на 11.01.2016 показники усіх трьох нормативів ліквідності АТ «КІБ» (Н4, Н5 та Н6) не лише суттєво перевищували встановлені регулятором граничні рамки, але й були вищими за середні значення вказаних нормативів по банківській системі України.

Також агентством встановлено, що станом на 01.03.2016 ключові нормативи Банку мали наступні значення:

 • Регулятивний капітал Банку (Н1) — 130,484 млн. грн. (при нормативі не менше 120 млн. грн.);
 • Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) — 50,84% (при нормативі не менше 10% та середньому значенні Н2 по банківській системі — 11,94%);
 • Норматив миттєвої ліквідності (Н4) — 55,03% (при нормативі не менше 20% та середньому значенні Н4 по банківській системі — 74,08%);
 • Норматив поточної ліквідності (Н5) — 95,95% (при нормативі не менше 40% та середньому значенні Н5 по банківській системі — 82,96%);
 • Норматив короткострокової ліквідності (Н6) — 173,80% (при нормативі не менше 60% та середньому значенні Н6 по банківській системі — 93,45%).
 • Аналіз щоденної динаміки нормативів ліквідності АТ «КІБ» за лютий 2016 року показав, що норматив миттєвої ліквідності (Н4) коливався в діапазоні 55,03%-124,02%, норматив поточної ліквідності (Н5) коливався в рамках 94,06%-98,89%, а норматив короткострокової ліквідності (Н6) продемонстрував зміни значень в межах 171,35%-176,05%.

  Таким чином, незважаючи на складний період для банківської системи України, за підсумками 2015 року АТ «КІБ» вдалося отримати вагомий прибуток, значно наростивши його обсяг у порівнянні з 2014 роком. Активи Банку в гривневому еквіваленті зросли майже вдвічі. При цьому Банк підтримує високий рівень достатності регулятивного капіталу та ліквідності, що дозволяє йому нарощувати ділову активність.

  Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)