Оновлено рейтинги АТ «Комерційний індустріальний банк»

29.09.2015 18:15

29 вересня 2015 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» було прийнято рішення про оновлення рейтингів АТ «Комерційний індустріальний банк».

Довгостроковий рейтинг АТ «КІБ» за національною шкалою на рівні uaА, прогноз стабільний. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA — характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Короткостроковий рейтинг АТ «КІБ» за національною шкалою на рівні uaK2, прогноз стабільний. Банк або окремий борговий інструмент характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника достатньо високий для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді.

Рейтинг депозитів АТ «КІБ» на рівні ua2 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг», прогноз стабільний.

Рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КІБ» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2015 року: 

1. За підсумками першого півріччя 2015 року ключові балансові показники АТ «КІБ» продемонстрували позитивну динаміку, зокрема:

  • обсяг зобов'язань Банку зріс в 3,5 рази;
  • кредити та заборгованість клієнтів зросли на 35,96%;
  • власний капітал АТ «КІБ» збільшився на 6,05%;
  • активи Банку зросли на 38,13%.

Агентство звертає увагу на те, що, незважаючи на складні макроекономічні умови діяльності та турбулентність банківської системи, в першому півріччі поточного року АТ «КІБ» вдалося суттєво наростити обсяг ресурсної бази (у гривневому еквіваленті). Так, станом на 01.07.2015 в порівнянні з 01.01.2015 кошти юридичних осіб зросли в 7 разів, а обсяг коштів фізичних осіб збільшився на 26,61%.

2. За перше півріччя 2015 року регулятивний капітал АТ «КІБ» (Н1) збільшився на 7,59%: зі 123,827 млн. грн. станом на 01.01.2015 до 133,225 млн. грн. станом на 01.07.2015. Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) за аналогічний період зменшився на 21,77 п.п.: з 93,40% до 71,63%. Така динаміка нормативу Н2 пояснюється нарощенням ділової активності Банку. Станом на 01.07.2015 норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КІБ» (Н2) з великим запасом перевищував і встановлену регулятором граничну рамку для даного нормативу, і середнє значення Н2 по банківській системі України (на 61,63 п.п. та 62,60 п.п. відповідно). Таким чином, станом на початок другого півріччя поточного року рівень достатності регулятивного капіталу Банку був дуже високим. 

Станом на 01.07.2015 АТ «КІБ» демонстрував високі показники ліквідності:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) складав 60,40%, при граничному значенні в 20%, і середньому показнику Н4 по банківській системі на рівні 57,24%;
  • норматив поточної ліквідності (Н5) становив 178,54%, при нормативному значенні — 40%, і середньому значенні по системі українських банків — 70,13%;
  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) склав 302,63%, при граничному показнику — 60%, і середньому значенні по системі — 79,60%.

Таким чином, станом на початок другого півріччя 2015 року АТ «КІБ» підтримував великий запас за нормативом миттєвої ліквідності, і дуже великий запас за нормативами поточної та короткострокової ліквідності. Частково це пояснюється структурою пасивів Банку, в яких найбільшу частку все ще займає власний капітал.

3. За підсумками першого півріччя 2015 року АТ «КІБ» показав прибуток в розмірі 7,572 млн. грн., що в 19,4 рази перевищило прибуток Банку за аналогічний період 2014 року. Таке суттєве зростання фінансового результату Банку відбулося завдяки вагомому приросту чистого процентного доходу, обсяг якого в першому півріччі поточного року в порівнянні з першим півріччям минулого року зріс у 7 разів (на 622,74%): з 2,436 млн. грн. до 17,606 млн. грн. Також Агентство відмічає зростання результату від операцій з іноземною валютою (+16,80%) та зниження обсягу адміністративних та інших операційних витрат (-5,66%), що позитивно вплинуло на фінансовий результат Банку.

АТ «КІБ» продемонстрував позитивну динаміку розвитку, про що свідчать ключові показники діяльності Банку за підсумками першого півріччя 2015 року. АТ «КІБ» нарощував ділову активність, незважаючи на складні макроекономічні умови та турбулентність банківської системи. Банк суттєво збільшив ресурсну базу та наростив обсяг кредитного портфеля. В першому півріччі поточного року АТ «КІБ» згенерував вагомий обсяг прибутку, який в 19,4 рази перевищив прибуток Банку за аналогічний період 2014 року. В друге півріччя 2015 року Банк увійшов з дуже великим запасом регулятивного капіталу та ліквідності, що надає йому можливість в подальшому нарощувати ділову активність.