Оновлено рейтинг ПАТ

16.03.2017 18:45

15 березня 2017 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «РВС БАНК» (код ЄДРПОУ 39849797) за національною шкалою на рівні uaA-.

Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA- характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ «РВС БАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 12 місяців 2016 року:

1. За підсумками чотирьох кварталів 2016 року основні балансові показники Банку продемонстрували такі зміни:

  • активи знизились на 46,44%;
  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився в 45,18 разів;
  • зобов'язання зменшились на 71,12%;
  • власний капітал скоротився на 22,57%.

Додатково Агентство звертає увагу на зміни в структурі активів Банку за 12 місяців 2016 року:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку зросла з 0,05% до 3,85%, або на 3,8 п.п. (з 0,278 млн. грн. до 12,56 млн. грн.);
  • частка коштів в інших банках знизилась до 0%;
  • частка готівкових коштів та еквівалентів зросла на 0,70 п.п. до 0,76%.

Агентство вважає, що такі зміни в структурі активів ПАТ «РВС БАНК» були продиктовані, насамперед, зміною його статусу із перехідного банку на звичайний комерційний банк.

2. Регулятивний капітал ПАТ «РВС БАНК» (Н1) за 12 місяців 2016 року знизився всього на 0,86% до 240,365 млн. грн., та перевищує граничний показник, встановлений НБУ, в розмірі 120 млн. грн. За той же період норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) збільшився з 42,56% до 84,31%, або на 41,75 п.п. Таким чином, Банк підтримував високий запас Н2, який був в рази вище нормативного значення та середнього показника по банківській системі. Високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом позитивно вливає на його кредитний рейтинг. Станом на 01.03.2017 Н1 Банку складав 283,040 млн. грн., а Н2 – 85,08%. При цьому, статутний капітал Банку складав більше 300 млн. грн., тобто за розміром Н1 та статутного капіталу ПАТ «РВС БАНК» не потребував планової докапіталізації влітку 2017 року, що зводить до нуля ризик невиконання нормативів НБУ у другом півріччі 2017 року.

Нормативи ліквідності ПАТ «РВС БАНК» станом на 01.01.2017 в порівнянні з 01.01.2016 зазнали наступних змін:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) зменшився на 151,29 п.п. і склав 130,48%;
  • норматив поточної ліквідності (Н5) скоротився на 153,48 п.п. – до 130,60%;
  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 197,11 п.п. і досяг позначки в 87,76%.

Таким чином, динаміка нормативів ліквідності Банку за підсумками чотирьох кварталів 2016 року була спадною. Також станом на початок першого кварталу 2017 року всі три нормативи ліквідності ПАТ «РВС БАНК» (Н4, Н5 та Н6) демонстрували високі значення у порівнянні як з граничними значеннями нормативів, які встановлено НБУ, так і з середніми значеннями по банківській системі. Станом на 01.03.2017 р. Н4 Банку складав 120,54%, Н5 – 117,95%, Н6 – 98,95%. Всі нормативи ліквідності значно перевищували середні значення по банківській системі, і на 01.03.2017 Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю.

3. За підсумками 12 місяців 2016 року Банк зазнав збиток у розмірі 69,876 млн. грн.

За 12 місяців 2016 року в порівнянні з тим же періодом 2015 року виросли процентні, комісійні та адміністративні витрати. У зв’язку зі скороченням процентних доходів, знизився чистий процентний дохід на 26,48% до 7,404 млн. грн. Але водночас Банк збільшив чистий комісійний дохід до 0,619 млн. грн.

Таким чином, згідно з даними фінансової звітності ПАТ «РВС БАНК», Банк забезпечив високий запас регулятивного капіталу та нормативу адекватності регулятивного капіталу, а також нормативів ліквідності. У другій половині 2017 року Банк не буде потребувати докапіталізації. Хоча діяльність Банку у 2016 році була збитковою, але сталось це через збиток від продажу необоротних активів.

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)