Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» підтверджено на рівні uaAAA

24.03.2017 11:33

24 березня 2017 року на засіданні рейтингового комітету РА «Стандарт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК»

Було прийняте рішення про оновлення рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) за національною шкалою:

  • Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою на рівні uaAAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.
  • Короткостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

Рейтинг депозитів ПАТ «КРЕДОБАНК» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

Рішення про оновлення рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 12 місяців 2016 року, регулярної та особливої інформації Банку як емітента цінних паперів, та окремих форм статистичної звітності Банку за січень та лютий 2017 року.

1. Активи Банку за чотири квартали 2016 року виросли на 33,03% до 11,004 млрд. грн., кредитний портфель Банку у гривневому еквіваленті збільшився на 35,15%: з 4,140 млрд. грн. до 5,595 млрд. грн. Агентство звертає увагу на те, що протягом 12 місяців 2016 року суттєвих змін у структурі балансових показників ПАТ «КРЕДОБАНК» не відбулось. Але помітне зростання активів, зобов'язань, капіталу та кредитного портфелю вказує на збільшення масштабів роботи ПАТ «КРЕДОБАНК» в Україні.

2. Норматив регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.01.2017р. склав 1,245 млрд. грн. при граничному значенні, встановленому НБУ у розмірі 120 млн. грн. Станом на 01.03.2017р. Н1 Банку склав 1,264 млрд. грн. ПАТ «КРЕДОБАНК» підтримував значний обсяг запасу по нормативу Н1. Поточний розмір Н1 Банку вказує на той факт, що ймовірність невиконання Банком цього нормативу у 2017 році, коли вступають в силу нові вимоги до Н1, зводиться до нуля.

Станом на 01.01.2017р. норматив адекватності регулятивного капіталу Банку складав 15,38%, що на 5,38 п.п. більше ніж граничне значення, встановлене НБУ, та на 2,69 п.п. більше ніж середнє значення Н2 по банківській системі. Станом на 01.03.2017 норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» становив 15,87%. Агентство дає позитивну оцінку консервативній політиці управління регулятивним капіталом.

Нормативи ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» за період з 01.01.2016 по 01.01.2017 показали наступні зміни:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) знизився з 46,77% до 28,20%;
  • норматив поточної ліквідності (Н5) зменшився з 70,63% до 54,99%;
  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) знизився з 80,56% до 71,73%.

Незважаючи на скорочення нормативів ліквідності, Банк підтримував хороший запас по цим нормативам, які перевищували граничні значення, встановлені НБУ.

Крім того, слід відмітити, що ПАТ «КРЕДОБАНК» протягом перших двох місяців 2017 року суворо дотримувався нормативів ліквідності Н4, Н5 і Н6. Так, на 01.03.2017 року норматив миттєвої ліквідності становив 26,19%, норматив поточної ліквідності — 56,09%, а норматив короткострокової ліквідності — 75,45%.

ПАТ «КРЕДОБАНК» збільшив майже всі статті ключових доходів. Зокрема, за 12 місяців 2016 року процентний дохід зріс на 46,31%, чистий процентний дохід — на 55,65%, комісійні доходи — на 21,94%. Виключенням став лише результат від операцій з іноземною валютою, який зменшився на 7,24%, але залишився на позитивному рівні.Також Агентство звертає увагу, що ПАТ «КРЕДОБАНК» 2016 рік закінчив з прибутком 263,676 млн. грн., що у 2,34 рази перевищує чистий прибуток за 2015 рік.

Таким чином, незважаючи на кризові явища в банківській системі України в 2015 та 2016 роках, ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2,34 рази збільшив обсяг чистого прибутку, на 55,65% збільшив чистий процентний дохід, підтримував хороший запас за нормативами капіталу та ліквідності Банку. За наявності зовнішньої підтримки від PKO Bank Polski S.A., на фоні відмінних результатів роботи Банку, наведені вище фактори підтверджують статус Банку з найвищим кредитним рейтингом за національною шкалою.

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)